Общински правочник
Начало  Общински правочник
 
УСЛУГИ ОТ ПЛОВДИВСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ – І част

Добре дошли в “Общински справочник” – мястото, откъдето винаги можете да получите точна и потребителски поднесена информация за различните услуги, които предлагат община Пловдив и институциите и организациите на местно ниво. Винаги е за предпочитане предварително  да сме наясно с това - къде и как  можем да се възползваме от дадена услуга, какви са условията на които задължително трябва да отговаряме, има ли срокове, които е необходимо да спазваме,  на какви облекчения имаме право, и т.н.

         Една голяма част от услугите, за които става въпрос, са свързани със социалната сфера и касаят хора, които поради една или по друга причина са изпаднали в неравностойно положение спрямо останалите членове на  обществото. Затова и “Общински справочник” подхожда към този вид услуги с особено внимание. Такова внимание отдели и община Пловдив, създавайки Каталог на социалните услуги. Чрез него в  голямата си степен е разрешен проблемът, произтичащ от факта, че отделните социални услуги се предлагат от различни и в повечето случаи, нямащи нищо общо една с друга, организации. В днешната публикация продължаваме с представянето на този каталог. Ред е на районната организация в Пловдив на Съюза на слепите в България.

 

 

 

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕМ С ОРГАНИЗАЦИЯТА?

 

 

         Цялото име на организацията е Съюз на слепите в България – Районна организация Пловдив. Адресът, на който се намира, е град  Пловдив – 4006, булевард “Цариградско шосе” № 112.

За осъществяване на контакти можете да използвате следните телефони: 032/ 62-40-38 и 032/ 63-25-40. А факс можете да изпратите на номер 032/68-27-51. Лицето за контакти с тази организация е г-н Велик Атанасов – председател на РСО Пловдив.

 

КОНСУЛТАЦИИ

        

Пловдивската районна организация на Съюза на слепите в България предлага консултации относно преференциите, които имат нейните членове, в зависимост от процента на загубената от тях работоспособност.

Предлагат се и услуги, свързани с  попълване на молби за социално подпомагане. На съюзните членове, които развиват  самостоятелен бизнес, се разясняват облекченията в осигуровките, данъчните закони и други консултации, произтичащи от нормативната база.

 

ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

 

Членовете на Съюза на слепите в България (ССБ) се снабдяват с помощни технически средства, които подобряват живота им и улесняват комуникацията им със света и  околните. Това са бастуни, брайлови плочи, брайлова или белова хартия.

 

ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ

 

Лицата с увредено зрение и намалена работоспособност над 90 процента, които се нуждаят от чужда помощ, в т. ч. и лица от 7 до 18 годишна  възраст, имат право на целева помощ за придружител на основание на член 42, алинея  1, точка 5 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ЗЗРСИИ) и член 53 “б” от Правилника за прилагане на този закон. Документите се получават и подават в ПСО, където членува лицето.

 

 

Блока подготви  Стефан Бонев

stefanbonev@gbg.bg , stefanbonev.bol.bg

назад