Общински правочник
Начало  Общински правочник
 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР НА БЧК – ІІ част

Добре дошли. Вие отново сте избрали “Общински справочник” – мястото, откъдето винаги можете да намерите потребителски поднесена информация, излизаща от община Пловдив, районните кметства, както и от останалите институции и организации, които са представени на местно ниво. Както редовните читатели на справочника добре знаят, основните цели на рубриката са две – да предоставя информация, свързана с различните услуги, които се предлагат на територията на общината, и да запознава населението с нормативните актове, които пораждат и дефинират тези услуги. Тези две цели са взаимосвързани и произхождат една от друга. Познаването на законовите текстове, наредбите и правилниците не само създава високо ниво на административната култура, но и дава възможност на човек да се ориентира най-правилно сред услугите, които му се предлагат. Защото винаги е по-добре предварително да сме запознати с това къде и как можем да се възползваме от търсената услуга, на какви условия трябва да отговаряме, какви срокове е необходимо да спазим и т.н.

         В днешната публикация продължаваме да представяме услугите, които предоставя Многофункционалният социален център към Областния съвет на БЧК – Пловдив.

 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С ДЦП

 

Многофункционалният социален център разполага с Кабинет за медико-социална рехабилитация за деца с детска церебрална парализа (ДЦП). Кабинетът работи със семействата на деца, които са болни от ДЦП. Обучава се един член от семейството за провеждане на ежедневна рехабилитация в домашни условия. При нужда семейството получава пълен пакет от социални услуги на МСЦ.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ КУРСОВЕ

 

Сред услугите, които предлага Многофункционалният социален център, са  различните образователни курсове – от първа до лекарска помощ, езикови, компютърни, специализирани.

 

ЗА СОЦИАЛНОСЛАБИ С НИСКИ ДОХОДИ

 

Кои са групите граждани, които ползват услугите, предоставяни от Многофункционалния социален център към Областния съвет на БЧК? Това са предимно социалнослаби граждани с ниски доходи: пенсионери, инвалиди, самотни майки, сираци, многодетни семейства с безработни родители.

 

ТРУДНОПОДВИЖНИ, ИНВАЛИДИ И БОЛНИ

 

Друга група се съставлява от трудно подвижни хора, инвалиди, болни, които имат нужда от специализиран превоз на носилка или на инвалидна количка. От услугите на центъра се ползват също хора, при които е възникнала временна потребност от помощни средства след злополука или за периода преди инвалидизиране в ТЕЛК.

 

ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ БОЛНОГЛЕДАЧКА

 

Отделна група са нуждаещите се  почасово или целодневно от болногледачка, детегледачка, домашна помощничка, както и от  различни медицински манипулации в дома. Специално внимание се отделя на болните от ДЦП деца. Обучителните курсове са предназначени за граждани със социални проблеми, отговарящи на Правилника за социално подпомагане.

 

 

Продължава в следващата публикация.

Блока подготви  Стефан Бонев

stefanbonev@gbg.bg , stefanbonev.bol.bg

назад