Общински правочник
Начало  Общински правочник
 
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Добре дошли. Вие отново сте избрали мястото, откъдето два пъти през всяка седмица ви предоставяме прагматично поднесена информация, която по пряк или по косвен начин засяга всекидневието и бита на всеки един от нас. На кого ли не му се е налагало да ходи по институциите, за да набави необходимите документи за определено негово начинание или за разрешаване на проблем – свързан с имоти, с бита, с наследство или със строителни работи. За да може в такива случаи човек по-лесно и безпроблемно да се ориентира, той трябва да е запознат с услугите, които предлагат общината с нейните структури, както и останалите институции и организации на територията на Пловдив. Голям дял от тези услуги се пада на социалните. Те пък от своя страна са пряко свързани с различните социални заведения, които функционират в града.

          Дотук в публикациите на “Общински справочник” ви запознахме със социалните услуги, предлагани в Пловдив, както и с някои от социалните домове в града. Представихме ви техните функции, капацитет, координати за контакти и с начините, по който се приемат лица в тях. Днес е ред рубриката да ви запознае с една от най-популярните организации, която  съществува в социалната сфера  от дълги години и помага на много хора. В тази публикация ще стане дума за организациата “Домашен социален патронаж”.

 

 

АДРЕС, ТЕЛЕФОН И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

 

Организацията “Домашен социален патронаж” в град Пловдив се намира на следния адрес: булевард “Марица” № 27.

Телефонът, на който отговаря организацията, е 032/951-602, а лицето с което можете да установите контакт във връзка нейната дейност, според Каталога на социалните услуги в община Пловдив, е управителката Стоянка Смиленова.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА

 

Услугата е насочена към обслужване на възрастни хора и инвалиди срещу заплащане. Ето и какви са услугите, които предлага домашният социален патронаж: •ежедневна доставка на топла храна в дома; •санитарно обслужване; •социално-битово обслужване – съдействие при разрешаване на проблеми от различно естество, снабдяване с помощни технически средства, заплащане на битови сметки; •помощ при извършване на прегледи, консултации и изследвания в здравни заведения.

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПАТРОНАЖА

 

Целевите групи, които ползват домашния социален патронаж, са предимно лица в пенсионна възраст и инвалиди. Капацитетът на заведението е 450 души.

 

ДОСТЪП ДО УСЛУГАТА

         

Желаещите лица подават молба до управителя на Домашен социален ратронаж, като прилагат Експертно решение от ТЕЛК /ако има такова/, както и документ за размера на пенсията.

ТАКСАТА

 

 Таксата за ползване на услугата е 60% от личния доход, но не може да се надвишават действителните месечни разходи за издръжката на едно лице. Размерът на таксата се определя с решение на Общински съвет – Пловдив. Дейността се финансира от бюджета на община Пловдив.

 

 

Блока подготви  Стефан Бонев

stefanbonev@gbg.bg , stefanbonev.bol.bg

назад