Общински правочник
Начало  Общински правочник
 
ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ, ОБУЧЕНИЕ, СТИПЕНДИИ - ІІ част

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ,

ОБУЧЕНИЕ, СТИПЕНДИИ - ІІ част

         

Добре дошли. Вие отново сте с “Общински справочник” – рубриката, създадена с цел да ви поднася прагматично обработена информация, произлизаща от структурите на община Пловдив и останалите институции и организации, които имат отношение към града. От предишната публикация отворихме нова тема, свързана с една инициатива на кмета д-р Иван Чомаков. Според проекта повече от хиляда адресата – неправителствени организации, институции, пловдивския бизнес, юридически и физически лица, за които общината има информация, получават на електронните си адреси двуседмичен бюлетин. Той е подготвен от общински експерти и съдържа информация за стартиращи програми за финансиране от европейски фондове и други донори, възможности за обучение в чужбина, стипендии и др. Целта е да се подпомогне местната общественост в инициативността и активното участие на пловдивчани в евроинтеграционните процеси на страната ни.

 Ние ще представяме тази информация, така че чрез вестник “Марица” тя да стигне до възможно най-широка аудитория. Ето още веднъж и координатите на сектор “Евроинтеграция”, който подготвя бюлетина: e-mail euro@plovdiv.bg, телефон 656 433 и факс 656 434. Ще ви информираме за възможностите за финансиране на проекти, публикувани в периода 15 - 27 август 2005 г.

 

 

 

 

 

ОЗДРАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ СМЕТИЩА

 

Става въпрос за подготовка на детaйлно проектиране, тръжни документи и строителен надзор на оздравителните дейности за 21 съществуващи сметища. Проектът се осъществява с финансова подкрепа по програма ИСПА. Общата цел на този договор за услуги е осигуряването на подробни проучвания, подготовка на детайлно проектиране на оздравителните мерки и строителен надзор на съответните оздравителни дейности за 21 стари сметища в Монтана, Перник, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол.

Специфичните цели на договора са групирани по пет основни дейности: 1.извършване на подробни проучвания за оздравителни мерки; 2.подготовка на подробен инженерен дизайн и тръжни документи за дейностите; 3.обща техническа помощ; 4.строителен надзор; 5.техническа помощ и помощ, свързана с договора, по време на периода за откриване на дефекти.  В търга на равни начала могат да участват всички физически и юридически лица (индивидуално или в консорциум) от страните - членки на ЕС, Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Сърбия и Черна гора и Македония, Румъния и Турция. Максималният бюджет е 768 885 EUR. Крайният срок за подаване на оферти е 13 септември 2005 г., 17:00 ч.

 

ПОДПОМАГАНЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ НА ПШЕНИЦА

 

Представлява целева субсидия за земеделски производители. Държавен фонд “Земеделие” отпуска целева субсидия за подпомагане на жътвената кампания на пшеница, реколта 2005 г. Максималната площ, за която един земеделски производител и икономически свързани с него лица може да сключи договор с ДФ "Земеделие" за подпомагане по целевата субсидия е 6 000 дка. Целевата субсидия за подпомагане на жътвената кампания на пшеница се предоставя при норматив 1 лв/ дка. Субсидията могат да ползват регистрирани земеделски производители в съответната Областна дирекция "Земеделие и гори". Общият размер на субсидията е 3 500 000 лв. Крайният срок за договаряне на средствата по целевата субсидия e 15.09.2005 г. А крайният срок за усвояване на средствата по целевата субсидия е 26.09.2005 г.

 

Продължава в следващата публикация.

Блока подготви  Стефан Бонев

stefanbonev@gbg.bg , stefanbonev.bol.bg, new.plovdiv.bg

назад