Общински правочник
Начало  Общински правочник
 
ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ, ОБУЧЕНИЕ, СТИПЕНДИИ - ІІІ част

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ,

ОБУЧЕНИЕ, СТИПЕНДИИ - ІІІ част

         

Здравейте. Това е познатата ви вече рубрика за прагматично представена информация, която произлиза от община Пловдив и останалите институции и организации, които имат офиси в града.

Както читателите ни добре знаят, основната цел на “Общински справочник” е да ви представя услугите, които се предлагат на жителите и на гостите на града. От две публикации насам сме се заели за ви представим една нова услуга на община Пловдив, инициирана от нейния кмет д-р Иван Чомаков.

Какво представлява тази услуга и до кого е адресирана? Това е един двуседмичен  бюлетин, подготвян от общински експерти, който съдържа информация за стартиращи програми за финансиране от европейски фондове и други донори, възможности за обучение в чужбина, стипендии и т.н. Този бюлетин се разпространява на повече от хиляда електронни пощи в интернет. За да стигне до още повече хора, ние също ви представяме тази информация.

За контакти - сектор “Евроинтеграция”  (където се изготвя бюлетина): e-mail euro@plovdiv.bg, телефон 656 433 и факс 656 434.

 

ЗА ПОЛИВНА ВОДА

 ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ОРИЗ

 

Тази субсидия е целева за земеделски производители. Държавен фонд “Земеделие” я отпуска за ползване на поливна вода от производители на ориз, реколта 2005 година.

Държавен фонд "Земеделие" подпомага земеделските производители за ползване на поливна вода за ориз, реколта 2005 г., като предоставя субсидия по 9,00 лева/дка.  

Максималният размер на паричните средства, които всеки регистриран земеделски производител и икономически свързани с него лица може да получи за една календарна година по всички краткосрочни финансови линии, е до 130 000 лева.

Субсидията могат да ползват регистрирани земеделски производители в съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

Срокът за усвояване на средствата по целевата субсидия е 23.09.2005 г.

 

СУБСИДИЯ ЗА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ НА РАПИЦА

 

Държавен фонд “Земеделие” отпуска целева субсидия за закупуване на семена за посев на рапица, реколта 2006 година.

По тази целева субсидия Държавен фонд  "Земеделие" финансира част от разходите за закупуване на семена за посев на рапица и предоставя на земеделските производители до 3,50 лева/дка.

Максималната площ, за която един земеделски производител и икономически свързани с него лица може да сключи договор с ДФ "Земеделие" за закупуване на семена от рапица, е 3 000 дка.

Субсидията могат да ползват регистрирани земеделски производители в съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

Общият размер на целевата субсидия за закупуване на семена за посев на рапица, реколта 2006 година, е в размер на 250 000 лева.

Крайният срок за договаряне на средства по целевата субсидия е 30.09.2005 година. Срокът за усвояване на средствата по целевата субсидия е 14.10.2005 година.

 

Продължава в следващата публикация.

Блока подготви  Стефан Бонев

stefanbonev@gbg.bg , stefanbonev.bol.bg, new.plovdiv.bg

назад