Общински правочник
Начало  Общински правочник
 
СТОЛОВЕ ЗА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ

ОБЩИНСКИ СПРАВОЧНИК
Прочети,
 преди да хукнеш по институциите

СТОЛОВЕ ЗА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ


 Добре дошли отново в “Общински справочник” – мястото, от което винаги можете да черпите прагматично ориентирана информация, идваща от община Пловдив, нейните структури, и от другите организации и институции на местно ниво. Основният поток от информация, която рубриката предоставя, са услугите, предлагани от местната власт на жителите и гостите на Пловдив, както и на различните фирми и организации. Справочникът винаги се е старал да бъде максимално актуален при този вид информация, поради което винаги ви предоставя информация за последните изменения и допълнения на тези услуги, както и на нормативните актове (на местно и на държавно ниво), които ги обуславят. Значима част от този вид информация пък  се пада на социалните услуги. Поради тяхната специфичност и поради необходимостта те да бъдат систематизирани, тъй като се предлагат от различни институции и организации, наскоро беше създаден Каталог на социалните услуги в община Пловдив.
 От няколко публикации насам сме се заели с представянето на услугите, които са включени в този каталог. След като предишния път ви запознахме със социалните трапезарии в Пловдив, сега е ред да ви представим столовете за диетично хранене. 

 

 

КООРДИНАТИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

С организацията на столовете за диетично хранене се занимава отдел “Социални дейности” при община Пловдив, който се намира на адрес:
град Пловдив - 4000, площад “Стефан Стамболов” № 1. Телефонът за контакти е 032/656-771, а факс можете да изпратите на номер 032/63-27-81. Лицата, с които можете да контактувате във връзка със столовете за диетично хранене, са  Нели Стоева и Бойка Атанасова.

ВИД НА УСЛУГАТА

 Услугата представлява целогодишно предоставяне на топла диетична храна на 1400 души – основно пенсионери и хора с нисък социален статус от град Пловдив. Цената на един храноден е 1,10 лева, от които гражданите заплащат само 0,70 лева, а останалите 0,40 лева, които са режийни разноски, се осигуряват от бюджета на общината. 

ЗА КОИ ГРУПИ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА УСЛУГАТА

Това са пенсионери и хора с нисък социален статус, които са диабетично и сърдечно болни, с бъбречни заболявания, със заболявания на стомашно-чревния тракт и с чернодробни заболявания,  доказани от ЛКК. Броят на потребителите, ползващи услугата до този момент е 1400 души. Местата за организиране на диетичното хранене се определят със заповед на кмета.

 

ДОСТЪП ДО УСЛУГАТА

Молби с необходимите медицински документи се подават в съответните места на хранене при диетолога Бойка Атанасова.
В район “Централен” това са ресторант “Венера” и                                   столовата на СОУ “ Любен Каравелов”. В район “Южен” - столовата на СОУ “Св. Константин                                 Кирил Философ”. В район “Северен” - столовата на СОУ “П.К. Яворов” и столовата на СОУ “Хр. Г. Данов”. В район “Тракия” - Столовата на СОУ “Димитър Матевски” и в район “Източен” - Столовата на ОУ “В. Левски”.   

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 Необходимите документи са карта за диетично хранене – по образец и декларация за доход – също по образец.


Блока подготви  Стефан Бонев
stefanbonev@gbg.bg , stefanbonev.bol.bg

 

 

 

назад