Общински правочник
Начало  Общински правочник
 
ТРИ ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Здравейте в рубриката за потребителски ориентирана информация, с произход от община Пловдив и други институции и организации, които имат отношение към града и региона. В тази публикация ще спрем вниманието ви върху три проекта на Държавен фонд “Земеделие”, включени в електронния бюлетин на община Пловдив. Бюлетинът е създаден по инициатива на кмета д-р Иван Чомаков и цели да доведе подобни проекти до знанието на заинтересованите. За контакти: Дирекция “Международно сътрудничество и европейска интеграция”: e-mail euro@plovdiv.bg, телефон 656 433 и факс 656 427. 1.ПРОГРАМА “СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА” Първата от трите програми, с които ще ви запознаем в днешната публикация, е Селскостопанска техника - 2006 година. И трите програми се представят от Държавен фонд “Земеделие” - http://www.dfz.bg/news_bg.html. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОБЕКТИТЕ Обхватът на дейността и обектите, предвидени за финансово подпомагане, включва закупуването на селскостопанска техника и инвентар, включително и резервни части, използвани в растениевъдството и животновъдството. ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРОГРАМАТА По програмата се подпомагат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители в съответните Областни дирекции "Земеделие и гори към Министерството на земеделието и горите, които са длъжни да поддържат регистрацията си за срока на кредита. В анкетната карта задължително следва да бъде отразявана и направената с кредита инвестиция. Осигуреният финансов ресурс по програма “Селскостопанска техника” е в размер на 40 000 000 лева. Срокът на действие на програмата е до 31.12.2006 година. КООРДИНАТИ За допълнителна информация търсете Държавен фонд Земеделие - 1618 София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136. Тел.: 81 87 100; факс 81 87 167. 2.ПРОГРАМА “РАСТЕНИЕВЪДСТВО” Следваща програма, с която ще ви запознаем в днешната публикация, е Растениевъдство - 2006 година. Обхватът на дейността и обектите, предвидени за финансово подпомагане, включва: •създаване и възстановяване на трайни насаждения; •създаване на маточни бази; •ново строителство, закупуване, възстановяване и реконструкция на оранжерии; •възстановяване на оризови полета. Изискванията към подпомаганите физически и юридически лица са както в първата програма. Осигуреният финансов ресурс по програмата е в размер на 50 000 000 лева. Срокът на действие на програмата също е до 31.12.2006 година. 3.ПРОГРАМА “ЖИВОТНОВЪДСТВО” Животновъдство - 2006 година, е третата от програмите, които ви представяме днес. Ето и обхвата на дейността и обектите, предвидени за финансово подпомагане: •закупуване на племенни и продуктивни животни, птици и зайци; •създаване и възстановяване на пчелини; •закупуване на техника за животновъдството; •ново строителство, закупуване, възстановяване и реконструкция на селскостопански постройки. Изискванията към подпомаганите лица са както в първата програма. Осигурен финансов ресурс по програмата - 15 000 000 лева. Срокът на действие на програмата е до 31.12.2006 г. Блока подготви Стефан Бонев stefanbonev@gbg.bg , stefanbonev.bol.bg, new.plovdiv.bg

назад