Новини
Начало  Новини
 
  Обобщаващ текст за новините, който не е задължителен да се въвежда
02 October 2006
ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ЗАПАДЕН”

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ЗАПАДЕН”

М Е С Т А
за поставяне на агитационни материали на територията на
Район "Западен"

Автобусна спирка срещу ОУ “Елин Пелин”

Масивна ограда на МБАЛ “Св.Георги” по бул.”Пещерско шосе”

Масивна ограда на бул.”Пещерско шосе” –гарнизонна фурна

Последна спирка на автобуси №№ 66, 222 –кв.”Прослав”

Последна спирка на автобус № 24 – кв.”Прослав”

Бивше кметство в кв.”Прослав” – ул.”Елин Пелин” № 41

Последна спирка на автобуси №№ 10, 15

Метална ограда на ул.”Ясна поляна”

Магазин за хранителни стоки /бивш. кл.130/ ул.”Чемшир” № 4

 

МЕСТА ЗА ГЛАСУВАНЕ

Код на област

Код на Община

Код на район

№ на секция

Адрес на секция

тел.

16

22

03

001, 002, 003, 004, 005

ОУ “Елин Пелин”
ул.”Ген.Колев” № 42

643 162

16

22

03

007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

ОУ”Васил Петлешков”
бул.”Пещерско шосе” 131

642 817

16

22

03

014

Студентски общежития
на “Царевец” 2

 

16

22

03

015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024

СОУ”Св.св.Кирил и Методий”
ул.”Явор”  № 31

644 119

16

22

03

025, 026, 027, 028, 029, 030, 031

ОУ”Драган Манчов” ,
ул.”Чемшир” № 11

643 014

16

22

03

032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 040

ССУ”Васил Левски”
бул.”6-ти септември” №1

642 713
642 732

16

22

03

006 ,039

ХЕИ
ул.”Перущица” № 1

 

16

22

03

041, 042, 043, 044, 045, 046

ОУ”Тодор Каблешков”
кв.”Прослав”

642 951

16

22

03

047, 048

УМБАЛ “Св.Георги”
бул.”Пещерско шосе”

 


Специални секции за хора с увреждания: 001, 006, 007, 015, 025, 032, 041

назад