Информационен бюлетин
Начало  Информационен бюлетин
 
 
24 January 2006
Опасност от падащи камъни на Младежкия хълм

Поради ерозионни процеси от южната страна на Младежкия хълм и опасност от падане на скални маси, Община Пловдив предупреждава гражданите да не преминават в близост до бившата кариера (южната скална маса на Младежкия хълм).

Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи ще проведе заседание в следобедните часове на 25.01.2006 г. за предприемане на мерки за обезопасяване на опасната зона. Медиите ще бъдат информирани за взетите мерки.

назад