Информационен бюлетин
Начало  Информационен бюлетин
 
 
14 March 2007
"Общинска охрана"ЕАД получи сертификат за качества на церемонията по случай 7-та й годишнина

7 години от създаването на “Общинска охрана”ЕАД

се отбелязват на 14 март 2007 г.

с връчване на сертификат ISO 9001:2000

 

Сертификат за стандарт на управление  ISO 9001:2000.

Сертификатът за качество удостоверява, че системата за управление на фирмата е оценена и е установено  нейното съответствие с изискванията на стандартите за управление – охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия; техническа охрана на обекти чрез СОТ и видео наблюдение; контрол по спазване на обществения ред, чистотата и сигурността в Община Пловдив; стопанисване на паркинги, принудително преместване на ППС.

 

«Общинска охрана»ЕАД-Пловдив бе създадена с решение на ОбС през 2000 г. В съответствие с приоритетите на общината за засилен контрол на обществения ред, охрана и опазване на общинската собственост, както и изграждане на единна система за ред и сигурност в града. Фирмата е организирала охраната и пропускателния режим в над 250 обекта на територията на Пловдив.

            Фирмата работи с физическа, техническа и смесен тип охрана (физическа, сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение) общински училища, детски заведения, социални домове, подлези, паркове и градини, публична и частна общинска собственост, общински фирми, районни администрации и частни фирми. Стопанисва също зони за кратковременно паркиране и работи по принудително преместване на МПС. Специализирани служители на фирмата са упълномощени да установяват нарушения и да съставят актове по Наредба № 1 и Наредба № 2. От 2003 г. до 2006 г. са съставени над 4 000 акта за административно нарушение и над 3 100 глоби с фиш.

Фирмата извършва строг подбор на служителите си и задължително допълнително обучение. За поддържане на ниво на професионалната квалификация на служителите е създаден Учебно-тренировъчен център.

            Данните сочат, че за периода от създаването си до сега общинската фирма е увеличила многократно приходите си. Ако през 2001 г. те са били 292 978 лв., през 2003 г. те вече са нараснали на 1 412 340 лв., то през изминалата 2006 г. обемът на приходите на фирмата е 2 305 882 лв.      Финансовият баланс сочи, че ако през 2001 г. фирмата е била на загуба, то през 2006 г. “Общинска охрана”ЕАД завършва с печалба от 43 000 лв.

            Стабилността на фирмата се изразява и в увеличаването на средната работна заплата, която през 2001 г. бе едва 130 лв., а през изминалата година след плавно нарастване е почти двойно по-голяма - 262 лв.

            Броят на служителите през този период се е увеличил тройно. През 2001 г. “Общинска охрана”ЕАД стартира със 119 служители, а през декември 2006 г. те са вече 377.

            За отчетния период производителността на труда се е увеличила тройно. Ако през 2003 г. наложените от служителите на фирмата санкции по Наредба № 2 на ОбС-Пловдив (фишове за неправилно паркиране) са били едва 201, то през 2006 г. по същата наредба са наложени глоби с фишове за неправилно паркиране за 1098 нарушения.

Ако през 2003 г. санкциите, наложени с актове за нарушения на Наредба № 1 на ОбС-Пловдив са били 373, то през 2006 г. те са вече 1985.

            Сред дейностите на фирмата е и опазването на обществения ред при масови мероприятия. Отчита се не само ръст на масовите мероприятия, проведени в Пловдив, но и броя охранители, които осигуряват реда и спокойствието при провеждането им. Ако през 2004 г. в 76 масови мероприятия са били ангажирани 573 служители на фирмата, то през 2006 г. са били проведени 324 масови мероприятия, а служителите, осигурили реда и сигурността при провеждането им са били 950.

назад