Информационен бюлетин
Начало  Информационен бюлетин
 
 
27 April 2007
Нова стерилизационна в МБАЛ "Св. Пантелеймон"

 

Подобрени условия за болните в МБАЛ „Св. Пантелеймон”

 

На 02.05.2007 г. (сряда) в 11.30 ч. в МБАЛ „Св. Пантелеймон” Кметът Чомаков ще открие ново Централно стерилизационно отделение в болницата. В нея се намира целият хирургичен инструментариум. Отделението е разположено в изцяло реновирана част от сградата на болницата и със средства на общината е оборудвано със севременна апаратура, позволяваща бърза и качествена обработка на инструментариума, материалите и консумативите. Така ще бъдат задоволени нарасналите потребности на болницата, свързани с дейността на създаденото преди година Спешно отделение и разширения обем хирургични дейности след въвеждането на високотехнологични оперативни методики, като лапароскопска хирургия и артроскопии.

На събитието ще Ви бъде представена и закупената от Община Пловдив апаратура на стойност 195 000 лв. Тя включва лапароскопска апаратура (за безкръвни операции), три монитора за наблюдение, електромиелограф, два електрокардиографа, както и цялостното оборудване за стерилизационната.

 

 

назад