Информационен бюлетин
Начало  Информационен бюлетин
 
 
10 January 2005
Община Пловдив стартира изработването на План за развитие 2007-2013 година

Приетият през 2004 г. Закон за регионално развитие и в съответствие с предприсъединителните процеси на страната ни ОбС-Пловдив прие на свое заседание решение, с което възложи на Кмета на общината да организира разработването на Общински план за развитие 2007-2013 г. Д-р Чомаков издаде заповед, с която се сформират 13 работни групи, в които съвместно ще работят експерти от ОбС, общинската администрация, бизнеса, структурите на гражданското общество и граждани-експерти в съответните сектори и сфери.

В областта “Стопански сектор – развитие на бизнеса, промишлеността и селското стопанство” са сформирани групи за: “Икономическо развитие” (сфери Малък и среден бизнес; Промишленост; Услуги); “Икономическо развитие” (сфери Научни изследвания и технологии; Алтернативен бизнес; Селско стопанство; Общинска икономика); “Общински бюджет”; “Развитие на туризма”.

В областта “Човешки ресурси” са сформирани 6 работни групи: “Население”; “Заетост, безработица и работна сила”; “Образование и спорт”; “Здравеопазване”; “Култура”; “Социална политика и интеграция на уязвимите малцинства”.

В областта “Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда" са сформирани работни групи: “Техническа инфраструктура”, “Урбанизация” и “Околна среда”.

За ръководител на проекта за разработване на Общинския план е определен началникът на сектор “Евроинтеграция” Красимир Лойков, а за секретар г-н Юлий Славов. Контролът по изпълнение е възложен на зам.-кметът инж. Атанас Славов.

В разработването на Плана са поканени участници от:

Община Пловдив, ОбС, Център за икономическо развитие; Сдружение за Пловдив, Български икономически форум-Пловдив; Българска строителна камара; «КЦМ-2000»АД; Търговско промишлена камара-Пловдив; Агенция за регионално развитие с бизнес-център за подпомагане на малки и средни предприятия-Пловдив; Териториално статистическо бюро-Пловдив; Търговски център «Нордикс»; «Металснаб холдинг»АД, «Пълдин холдинг»АД; Стопанска асоциация-Пловдив; БИБА-София; Сдружение РНТС-Пловдив; «Атаро клима»ООД; «Кантек»ООД; «ЗАЕ Комерс»ЕООД; «Пълдин холдинг»АД; Съвет по туризъм; Общински институт «Старинен Пловдив»; «3SОТ-Пловдив”ООД; Бюро по труда “Пълдин”; “Симид-1000 – Пловдив”; Национална асоциация “Дебати”; Университетска фондация – Пловдив; Техникум за хранително-вкусова промишленост; Център Образование за демокрация; Фондация “Панацея”; БЧК; Сдружение “Мария Кюри”; СРБ; Фондация “Изкуство днес”; Обединени младежки съвети; Дирекция “Социално подпомагане”; Фондация за грижи в общността “Дива”; Фондация “Рехабилитация за слепи”; “ЗАЕ”АД; “Пълдин комерс”ЕООД; “Пълдин комерс”ЕООД; Сдружение “Принос за устойчива жизнена среда”; РИОСВ-Пловдив ….

назад