Местни власти
Начало  Местни власти
Общински съвет 
Община Пловдив 
 
  Пловдив е вторият по големина български град и заедно със София и Варна са с районно административно деление. На неговата територия има шест районни администрации, чиито кметове се назначават след одобряване от Общински съвет Кметът на Община Пловдив заедно с шестте районни кметове представляват местната изпълнителна власт. Общинският съвет, състоящ се от 51 общински съветници, олицетворява нормотворческата власт в града и е избран по пропорциалната система чрез партийни листи.
Функционалната система на община Пловдив се състои от кмет, избран мажоритарно, pet заместник кмета и един секретар. Към всеки от отделните заместник-кметове и секретаря са придадени на подчинение съответни структурни звена.
hspace=0Представителят на държавната изпълнителна власт е областнен управител, чието седалище също се намира в Пловдив, тъй като градът е център на област. Областен управител е Гьока х.Петров.
В Пловдив съдебната власт е представена с районен, окръжен и апелативен съд и съответно ­ районна, окръжна и апелативна прокуратура. 
Пловдив не случайно е наречен “синята столица на България”. Градът традиционно дава най-висок процент гласували за политическите представители на Обединените демократични сили на президентски, парламентарни и местни избори.