Решения
Начало  Местни власти  Общински съвет  Решения
 
 
РЕШЕНИЕ №
Периодот  
до 
 по фраза в ОТНОСНО
 по фраза в РЕШИ
 
назад
РЕШЕНИЕ № 488 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 25 ОТ 09.12.2004
ОТНОСНО: Удостояване на треньори, спортисти и общественици от клуба по кану-каяк по случай 50-годишнината на кану-каяка в гр. Пловдив с отличието “Значка на град Пловдив”
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА :Анастас Бадев – Зам.-кмет на Община Пловдив На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 3 от Правилника за отличията и званията, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :

1. Удостоява с отличието “Значка на град Пловдив” следните спортисти, треньори и деятели:

            - Ангел Димитров Арнаудов, ЕГН **********

            - Владимир Петров Генов, ЕГН **********

            - Деян Славов Бонев, ЕГН **********

            - Севдалин Борисов Илков, ЕГН **********

            - Христо Колев Георгиев, ЕГН **********

            - Иванка Костова Бадалска – Муелова, ЕГН **********

            - Иван Маринов Стефанов, ЕГН **********

            2. Възлага на Кмета на Община Пловдив изпълнението на настоящото решение.


Общински съвет гр. Пловдив