Приоритети
Начало  Приоритети
 
 
страница:1/21  2  

  Обществен форум Общински план за развитиеПловдив - 2005-2013 г.
...  още >>
 
  СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2004 – 2007 ГОДИНА
strategia...  още >>
 
  План за устойчиво развитие на Община Пловдив в периода 2001 - 2006 г
План за устойчиво развитие на Община Пловдив в периода 2001 - 2006 г...  още >>
 
  ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Настоящата общинска стратегия в сферата на здравеопазването има предназначението да определи основните направления и действия за опазване на човешкото здраве. Стратегията ще служи и като основа за разработване на конкретни планове за действие на общинскат...  още >>
 
  Екология и околна среда
Приетият през 1997г. Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците Върху околната среда и под законовите нормативни актове Към него ,създават законовата база за управление ш отпадъците, Действащи са 8 под законови акта....  още >>